Når den fossile energiproduksjonen fases ut, må vi kompensere for tapte energiressurser og tapt verdiskaping. Fornybar energi har stort utviklingspotensial og gir konkurransekraft.

Det var temaet for foredragene til Connie Hedegaard fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og konserndirektør Hilde Merete Aasheim i Hydro på Enovakonferansen i Trondheim 26. januar 2016, med nærmere 800 deltakere.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. De har en rekke dialogmøter med aktører i forskning og næringsliv for å få innspill til forslag til strategi for grønn konkurransekraft, som utvalget skal levere til Regjeringen til høsten.

På Enovakonferansen møtte Connie Hedegaard NTNU-studenter som bygger Norges første firehjulsdrevne elbil.

Alle foto: Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Connie Hedegaard møtte NTNU-studenter som bygger Norges første firehjulsdrevne elbil.