Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Overleverte rapport om grønn konkurransekraft til regjeringen

I dag overleverte det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft sine anbefalinger og råd til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. I rapporten ser utvalget på hvordan Norge kan omstilles til et lavutslippssamfunn....

les mer
Veikart for næringen

Veikart for næringen

Næringen har overlevert et veikart til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Veikartet viser hvordan næringer basert på biologiske fornybare ressurser kan være med på å sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting, samtidig som klimagassutslippene reduseres....

les mer
Virke overleverte veikart

Virke overleverte veikart

Virke-leder Vibeke Hammer Madsen og LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen overrakte torsdag 29. september et veikartet for grønn handel til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I arbeidet har Virke og LO, sammen med de store handelsaktørene H&M,...

les mer
Sjøkart for grønn skipsfart

Sjøkart for grønn skipsfart

Grønt Kystfartsprogram, bestående av mer enn 30 aktører innen alle deler av norsk nærskipsfart og ledet av DNV GL har gått sammen for å utarbeide et sjøkart for lavutslippssamfunnet som innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Onsdag 5....

les mer
Abelia med veikart for smart omstilling

Abelia med veikart for smart omstilling

Torsdag 29. september overleverte Abelia-sjef Håkon Haugli et veikart for smart omstilling til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Veikartet er utarbeidet av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Telenor og Halogen, med innspill fra en rekke av...

les mer
Byggenæringens politikkdokument til grønn konkurransekraft

Byggenæringens politikkdokument til grønn konkurransekraft

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren bruker nær 40 prosent av verdens ressurser. Omkring 36 prosent av klimagassutslippene globalt kan skrives tilbake til sektoren. Byggenæringens landsforening (BNL) har overlevert sitt politikkdokument til regjeringens ekspertutvalg...

les mer
Transport-Norge med veikart for utslippskutt

Transport-Norge med veikart for utslippskutt

Med et veikart viser NHO, LO og 11 andre organisasjoner hvordan næringslivets transporter skal bevege seg mot null utslipp i 2050. Veikartet, som ble lansert på et seminar i Oslo mandag, er et innspill til det regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, med...

les mer
Innspill til oljebransjen

Innspill til oljebransjen

Det er farlig å satse på at oljeprisen er på topp igjen om to år, og at Parisavtalen ikke blir til noe av, sier Connie Hedegaard til Dagsavisen. Hedegaard og Idar Kreutzer er regjeringens ekspertutvalg for grønn...

les mer
Vannkart om vann- og avløpstjenestene

Vannkart om vann- og avløpstjenestene

Gjennom "vannkartet" viser Norsk Vann hvordan en nødvendig nasjonal satsing på vann- og avløpstjenestene kan bidra til det grønne skiftet og styrke konkurransekraften for norsk vannteknologi og vannkompetanse på det globale markedet. Direktør Toril Hofshagen i Norsk...

les mer
Veikart for norsk sokkel

Veikart for norsk sokkel

Veikart for norsk sokkel beskriver olje og gassnæringens klimamål og -ambisjoner for 2030 og 2050. Bak veikartet står Norsk Industri, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og LO, gjennom samarbeidsarenaen KonKraft. I likhet med Veikartet for prosessindustrien, som...

les mer
Elektrobransjens innspill om grønn konkurransekraft

Elektrobransjens innspill om grønn konkurransekraft

Elektroforum har laget en rapport om elektrobransjens muligheter for grønn akselerasjon. Daglig leder Frank Jaegtnes i Elektroforeningen leverer her rapporten til  Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Elektroforums innspill om grønn...

les mer

Elbilsuksessen skal skape arbeidsplasser

I et felles innspill til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft viser Norsk elbilforening og Electric Mobility Norway veien til hvordan Norge kan skape arbeidsplasser av elbilsuksessen. – Vårt felles råd til regjeringen er å legge en nasjonal strategi,...

les mer
Grønn konkurransekraft i fornybærnæringen

Grønn konkurransekraft i fornybærnæringen

Det var god stemning da administrerende direktør Oluf Ulseth (til venstre) og direktør Sigrid Hjørnegård (til høyre) overleverte Energi Norges innspill til Connie Hedegaard og Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Energi Norge mener...

les mer
Grønt veikart fra skog- og trenæringen

Grønt veikart fra skog- og trenæringen

På vegne av verdikjeden Skog og Tre overrakte Heidi E. Finstad i Treindustrien i dag Veikart for grønn konkurransekraft for skog- og trenæringen til Idar Kreutzer og Connie Hedegaard i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.   Veikart for Grønn...

les mer
Veikart for sirkulær økonomi

Veikart for sirkulær økonomi

Avfalls- og gjenvinningsbransjen presenterte i dag Veikart for sirkulær økonomi. I veikartet har bransjen samlet anbefalinger om hvordan Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. De leverte den til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Les...

les mer
Overleverte veikartet for prosessindustrien

Overleverte veikartet for prosessindustrien

Veikart for prosessindustrien er nå overlevert til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. - Det er et viktig arbeid dere har gjort. Jeg ser fram til å gå inn i dette arbeidet, som skal lede frem til nye arbeidsplasser og ny verdiskaping innenfor rammen...

les mer
Grønn konkurransekraft i et globalt perspektiv

Grønn konkurransekraft i et globalt perspektiv

Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær og nå medlem av Regjeringens ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, gikk hardt ut mot høye fornybarskatter under Vinterkonferansen til Energi Norge i København. – I det 21. århundre må det være innlysende at ingen...

les mer
Prosessindustrien lager veikart for lavutslippsindustri

Prosessindustrien lager veikart for lavutslippsindustri

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har utfordret Norsk Industri til å utarbeide et "veikart" for norsk prosessindustri i lavutslippssamfunnet. Norsk Industri og Eyde-klyngen samlet i vinter bedrifter og forskningsmiljøer til to arbeidskonferanser...

les mer
Grønn konkurransekraft på fremtidscamp

Grønn konkurransekraft på fremtidscamp

50 ungdom fra hele landet byttet nylig en frihelg mot fire dager knallhardt arbeid for å løse morgendagens utfordringer på NTNUs Fremtidscamp. Ungdommene ga blant annet nyttige innspill til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. - På Fremtidscamp...

les mer
Dialogmøte om olje og gass i Stavanger

Dialogmøte om olje og gass i Stavanger

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Norsk olje og gass, Norsk Industri og DNV GL inviterte til dialogmøte i Stavanger 29. februar. Her kan du se video og intervjuer fra møtet.

les mer
Tar kostnadene – griper mulighetene

Tar kostnadene – griper mulighetene

Norge som «levende laboratorium» for elbiler er et eksempel på at grønt skifte gir forretningsmuligheter, skriver Connie Hedegaard og Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i et innlegg i Dagens Næringsliv.

les mer
NTNU-studenter jobber med utfordringer fra utvalget

NTNU-studenter jobber med utfordringer fra utvalget

NTNU-studenter ba om å jobbe for Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Utvalget gleder seg til å få innspill og bidrag fra studentene, som blir brukt i det videre arbeidet. Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft møtte i fjor høst en...

les mer
Får veikart for sirkulær økonomi

Får veikart for sirkulær økonomi

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har bedt Avfall Norge utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Utvalget får veikartet overlevert på avfallskonferansen i Tromsø i juni. Les mer i...

les mer
Lerchendalkonferansen: Grønn endring i praksis

Lerchendalkonferansen: Grønn endring i praksis

Grønn endring i praksis er temaet på Lerchendalkonferansen 2. og 3. februar 2016. Konferansen er en nasjonal møteplass for beslutningstakere for å tenke ut nye kunnskapsstrategier for framtiden. Idar Kreutzer fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft...

les mer
Enovakonferansen: Hvordan utnytte det grønne gullet

Enovakonferansen: Hvordan utnytte det grønne gullet

Når den fossile energiproduksjonen fases ut, må vi kompensere for tapte energiressurser og tapt verdiskaping. Fornybar energi har stort utviklingspotensial og gir konkurransekraft. Det var temaet for foredragene til Connie Hedegaard fra Regjeringens ekspertutvalg for...

les mer
Prosessindustrien jobber for null utslipp

Prosessindustrien jobber for null utslipp

Visjonen er enkel. Den er null utslipp. Slik startet administrerende direktør Helge Aasen i Elkem sitt innlegg da prosessindustrien møtte Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Dialogmøtet viste en offensiv og framtidsrettet norsk industribransje.  ...

les mer
Kan klynger og nettverk styrke grønn konkurransekraft?

Kan klynger og nettverk styrke grønn konkurransekraft?

Klyngene har en rolle i å lage infrastruktur som stimulerer til grønn konkurransekraft. Det var budskapet til administrerende direktør Tom Fidjeland i Cameron Sense da noen fra det norske klyngemiljøet møtte Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Se...

les mer
Hedegaard og Kreutzer oppsummerer dialogmøter i Trondheim

Hedegaard og Kreutzer oppsummerer dialogmøter i Trondheim

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri og forskningbasert innovasjon var tema for de to første dialogmøtene til regjeringens ekspertutvalg i Trondheim 2. oktober 2015. Se utvalgsmedlemmene Connie Hedegaard og Idar Kreutzer oppsummere møtene i denne...

les mer
Dialogmøte om forskningsbasert innovasjon

Dialogmøte om forskningsbasert innovasjon

– Det er en utfordring at forskning ikke lettere kommer til kommersiell bruk. Det er for å høre forslag til hvordan vi kan løse det som vi er samlet, innledet Connie Hedegaard dialogmøtet ved NTNU i Trondheim 2. oktober. Hedegaard er sammen med Idar Kreutzer...

les mer
Dialogmøte med byggnæringen

Dialogmøte med byggnæringen

En grønn revolusjon har skjedd i byggnæringen, og det er bare starten. Det var en av hovedkonklusjonene da NTNU og ZEB – Research Centre on Zero Emission Buildings var vertskap for dialogmøtet mellom byggnæringen og regjeringens ekspertutvalg for grønn...

les mer
Dialogmøte med NTNU-studenter

Dialogmøte med NTNU-studenter

- Vi bør dyrke våre innvoasjonshelter som våre skihelter,  konkluderte Idar Kreutzer i møte med NTNU studenter torsdag 1. oktober 2015. Mange studenter hadde samlet seg for å gi innspill til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Connie Hedegaard innledet med å...

les mer

Om nettstedet

På dette nettstedet finner du informasjon om arbeidet til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Kom gjerne med innspill på siden Innspill og innlegg.

E-post: gronnkonkurransekraft@kld.dep.no