Vi ønsker dine innspill til hvordan norsk næringsliv kan styrke og videreutvikle grønn konkurransekraft, og hvordan myndighetene best kan legge til rette for dette. Innspill kan du skrive her, eller du kan sende dem til: gronnkonkurransekraft@kld.dep.no