Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri og forskningbasert innovasjon var tema for de to første dialogmøtene til regjeringens ekspertutvalg i Trondheim 2. oktober 2015. Se utvalgsmedlemmene Connie Hedegaard og Idar Kreutzer oppsummere møtene i denne videoen: