Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har bedt Avfall Norge utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Utvalget får veikartet overlevert på avfallskonferansen i Tromsø i juni. Les mer i Kretsløpet