Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær og nå medlem av Regjeringens ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, gikk hardt ut mot høye fornybarskatter under Vinterkonferansen til Energi Norge i København.

– I det 21. århundre må det være innlysende at ingen fornybar energikilde skal kunne skattlegges hardere enn fossile energikilder. Det må være et prinsipp vi kan enes om nå etter Paris-avtalen, sa Connie Hedegaard, til applaus fra salen.

Les mer hos Energi Norge