Veikart for prosessindustrien er nå overlevert til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. – Det er et viktig arbeid dere har gjort. Jeg ser fram til å gå inn i dette arbeidet, som skal lede frem til nye arbeidsplasser og ny verdiskaping innenfor rammen av et lavutslippssamfunn, sa Idar Kreutzer i ekspertutvalget da han fikk veikartet fra Norsk industri.

Les mer hos Norsk Industri