Elektroforum har laget en rapport om elektrobransjens muligheter for grønn akselerasjon. Daglig leder Frank Jaegtnes i Elektroforeningen leverer her rapporten til  Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Elektroforums innspill om grønn konkurransekraft