Gjennom «vannkartet» viser Norsk Vann hvordan en nødvendig nasjonal satsing på vann- og avløpstjenestene kan bidra til det grønne skiftet og styrke konkurransekraften for norsk vannteknologi og vannkompetanse på det globale markedet. Direktør Toril Hofshagen i Norsk vann overleverte vannkartet til Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft under Arendalsuka onsdag.

Les mer om vannkartet hos Norsk vann