Grønt Kystfartsprogram, bestående av mer enn 30 aktører innen alle deler av norsk nærskipsfart og ledet av DNV GL har gått sammen for å utarbeide et sjøkart for lavutslippssamfunnet som innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Onsdag 5. oktober, mottok utvalgsmedlem Idar Kreutzer sjøkartet som skisserer en visjon om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart innen 2030, og en  målsetting om nullutslipp fra sektoren i 2050.

Les mer her: Norges Rederiforbund

Les sjøkartet: Sjøkart for grønn kystfart

På bildet ser vi Amund Drønen Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet og leder av Grønt Kystfartsprograms styringsgruppe som overleverte sjøkartet til ekspertutvalgets leder, Idar Kreutzer. Foto: Benedikte Næss