Næringen har overlevert et veikart til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Veikartet viser hvordan næringer basert på biologiske fornybare ressurser kan være med på å sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting, samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Les hele saken her: Norsk Landbrukssamvirke

Les veikartet her: Bioøkonomi – Veikart mot fornybarsamfunnet 2050

På bildet fra venstre: Idar Kreutzer og Connie Hedegaard, grønn konkurransekraft, Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke, Bjørn Gimming, nestleder Norges Bondelag, Petter Brubakk, adm.dir NHO Mat & Drikke. Foto: John Trygve Tollefsen