Ekspertutvalget skal både ha dialogmøter med sentrale aktører og dra på bedriftsbesøk. Her fra et besøk på Nanolabben ved NTNU i Trondheim 1. oktober 2015. Foto. Erik Aasheim/KLD

Utvalget skal utrede internasjonale og nasjonale rammebetingelser, utfordringer og muligheter, og foreslå tiltak for styrking og videreutvikling av  grønn konkurransekraft i norsk næringsliv.

Utvalget skal bidra til en opplyst offentlig debatt. I løpet av utredningsperioden engasjerer utvalget næringsliv, arbeidslivs- og næringslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre relevante aktører.

Utvalgets mandat (PDF)

Utvalget består av av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. De bringer med seg bred internasjonal og nasjonal erfaring både fra politikk og næringsliv. Til sammen vil de begge tilføre strategiarbeidet solid kompetanse om politikkutvikling og endringsprosesser i næringslivet.

 Connie Hedegaard har ledet klimaarbeidet i EU i en tid hvor rammene for det grønne skiftet i Europa ble lagt. Hun har  også tung erfaring fra klima- og miljøarbeidet i Danmark, som er et ledende land innen miljø- og klimateknologi. Hun har også bred bakgrunn som journalist.

 

 Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Han har lang fartstid i norsk næringsliv og strategisk arbeid  internasjonalt. Kreutzer har bakgrunn som konsernsjef i Storebrand, som er ledende innen utvikling av bærekraftige  forretningsmodeller og erfaring fra World Business Councils bærekraftsarbeid, “Vision 2050”.

Utvalget støttes av et sekretariat ledet av Per R. Sandberg, som kommer fra stillingen som innovasjonsdirektør i Statoil.

Sekretariatet har deltakere fra Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Utvalget kan kontaktes på:
Epost: gronnkonkurransekraft@kld.dep.no

Grønn konkurransekraft
Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Telefon: 22 24 60 51

Foto: Erik Aaasheim/KLD
Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft presenterte 16. juni 2015 regjeringens nye ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. (Foto: Erik Aaasheim/KLD)