Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget holder dialogmøter med ulike bransjer flere steder i landet i 2015 og 2016. Første dialogmøte var i Trondheim i oktober 2015. Neste møte er med olje -og gassnæringen i Stavanger 29. februar 2016. Møtene strømmes direkte fra denne nettsiden og legges ut i etterkant.

 

Regjeringens ekspertutvalg vil ha en rekke dialogmøter rundt om i landet. Her fra det første, i Arendal 17. august 2015. (Foto: Anne Elisabeth Scheen/KLD)

Regjeringens ekspertutvalg har en rekke dialogmøter rundt om i landet. Her samtaler Connie Hedegaard med Ida Kreutzer i Arendal 17. august 2015. Til venstre Erik Aasheim. Foto: Anne Elisabeth Scheen, Klima- og miljødepartementet

Om nettstedet

På dette nettstedet finner du informasjon om arbeidet til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Kom gjerne med innspill på siden Innspill og innlegg.

E-post: gronnkonkurransekraft@kld.dep.no