Connie Hedegaard og Idar Kreutzer møtte studenter på NTNU. Foto: Astri Eiterstraum, Bridge NTNU
Connie Hedegaard og Idar Kreutzer møtte studenter på NTNU. Foto: Astri Eiterstraum, Bridge NTNU.

Mange studenter hadde samlet seg for å gi innspill til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Connie Hedegaard innledet med å se tilbake på 2014. Et historisk år for klima, både fordi det var det varmeste året registrert, men også fordi det var det første året hvor verden viste en økonomisk vekst, men hvor energiutslippene gikk ned. Det grønne skifte er i gang.

Studentenes hovedbudskap var klare:

–  Vi må fra verdiuttak til verdiskapning! Vi skal skape verdier i framtiden, men forretningsmodeller må inkludere mennesker, planeten og ikke bare profitt.

– Studenter trenger hjelp til å se de kommersielle mulighetene ved å jobbe bærekraftig.

– Slipp oss inn! De store etablerte kraft og energiselskapene må bli mer åpne for nye ideer og løsninger.

– Bygg kultur for innovasjon og entreprenørskap. Entreprenørskolen ved NTNU kan være en modell som kan etableres på andre universiteter og høyskoler.  Det er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk  erfaring som gründer i egen bedrift. Målet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

– Ta oss med på laget. Ekspertutvalget må bruke studenter i dialoger og  utredningsoppdrag!