Regjeringen vil i løpet av 2017 legge fram en strategi for grønn konkurransekraft og grønt skifte med sikte på å offensivt ruste Norge for næringslivet i en lavutslippsframtid.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft presenterte 16.juni 2015 et ekspertutvalg som i dialog med næringsliv, forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og miljøorganisasjoner skal legge grunnlaget for strategien.

Utvalget består av Connie Hedegaard, tidligere EU-kommisær for klima, og Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. De bringer med seg bred internasjonal og nasjonal erfaring både fra politikk og næringsliv. I videoen under forteller Kreutzer og Hedegaard om utvalgets arbeid under det første åpne møtet i Arendal 17. august.

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Foto: Anne Elisabeth Scheen/KLD
Connie Hedegaard og Idar Kreutzer er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Foto: Anne Elisabeth Scheen/KLD

Norge og norsk næringsliv vil de neste tiårene måtte omstille seg til en framtid hvor arbeidsplasser og verdiskapning er basert i langt lavere utslipp av klimagasser. Regjeringen vil i løpet av 2017 legge fram en strategi for grønn konkurransekraft og grønt skifte med sikte på å offensivt ruste Norge for næringslivet i en lavutslippsframtid.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft presenterte 16.juni 2015 et ekspertutvalg som i dialog med næringsliv, forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og miljøorganisasjoner skal legge grunnlaget for strategien.

Utvalget består av Connie Hedegaard, tidligere EU-kommisær for klima, og Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. De bringer med seg bred internasjonal og nasjonal erfaring både fra politikk og næringsliv. I videoen over forteller Kreutzer og Hedegaard om utvalgets arbeid under det første åpne møtet i Arendal 17. august.