Dette er video (strømmingen) fra hele det tre timer lange møtet.

Deltakere på dialogmøtet var toppledere i Norsk olje og gass, Norsk Industri, DNV GL, Statoil og en rekke andre bedrifter i olje- og gassnæringen. Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft med Connie Hedegaard og Idar Kreutzer skal til høsten fremme forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Utvalget har dialogmøter med ulike bransjer.

Noen av deltakerne oppsummerer dialogmøtet:

Idar Kreutzer, Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Connie Hedegaard, Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Irene Rummelhoff, Statoil

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass

Torkild Reinertsen, Reinertsen

Hans Christian Gabrielsen, LO

Thina Saltvedt, Nordea Markets

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

Sturla Henriksen, Rederiforbundet