– Vårt felles råd til regjeringen er å legge en nasjonal strategi, og etablere en nasjonal arena med ansvar for å skape verdier av mulighetene Norge har opparbeidet, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Les innspillet fra Norsk elbilforening og Electric Mobility Norway på Elbil.no