Daglig leder Frank Jaegtnes i Elektroforeningen leverer her rapporten til  Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Elektroforums innspill om grønn konkurransekraft