Connie Hedegaard og Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har bedt Avfall Norge utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Foto: Anne Elisabeth Scheen, Klima- og miljødepartementet.
Connie Hedegaard og Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har bedt Avfall Norge utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Foto: Anne Elisabeth Scheen, Klima- og miljødepartementet.

Utvalget får veikartet overlevert på avfallskonferansen i Tromsø i juni. Les mer i Kretsløpet