Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Idar Kreutzer fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft foredro om nye forretningsmodeller.

Forskningsrådet, Tekna, NTNU og SINTEF står bak konferansen.

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har laget fire filmer om hva de mener er viktig.

Vi må tolke Parisavtalen helt bokstavelig

Digitalisering en nødvendighet, men også en mulighet

Offentlige anskaffelser en drivkraft for grønn omstilling

Nye forretningsmodeller åpner opp for bærekraftige løsninger, men utfordrer dagens strukturer

Hvordan løser vi komplekse utfordringer?