Det er farlig å satse på at oljeprisen er på topp igjen om to år, og at Parisavtalen ikke blir til noe av, sier Connie Hedegaard til Dagsavisen. Hedegaard og Idar Kreutzer er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.