Per Brevik Leder av NIKE, overleverer Veikart for prosessindustrien til leder av Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, Idar Kreutzer, under Industrikonferansen 2016. Veikart for prosessindustrien ble overlevert til Idar Kreutzer i regjerings ekspertutvalg for grønn konkurransekraft (til høyre) fra Per Brevik, leder av Norsk Industris klima- og energipolitiske utvalg (NIKE), under industrikonferansen 9. mai 2016. Foto: Norsk Industri.
Per Brevik Leder av NIKE, overleverer Veikart for prosessindustrien til leder av Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, Idar Kreutzer, under Industrikonferansen 2016.
Veikart for prosessindustrien ble overlevert til Idar Kreutzer i regjerings ekspertutvalg for grønn konkurransekraft (til høyre) fra Per Brevik, leder av Norsk Industris klima- og energipolitiske utvalg (NIKE), under industrikonferansen 9. mai 2016. Foto: Norsk Industri.

– Det er et viktig arbeid dere har gjort. Jeg ser fram til å gå inn i dette arbeidet, som skal lede frem til nye arbeidsplasser og ny verdiskaping innenfor rammen av et lavutslippssamfunn, sa Idar Kreutzer i ekspertutvalget da han fikk veikartet fra Norsk industri.

Les mer hos Norsk Industri