Veikartet, som ble lansert på et seminar i Oslo mandag, er et innspill til det regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, med Idar Kreutzer og Connie Hedegaard.

Rapporten viser at klimagassutslippene fra næringslivets transporter kan reduseres med minst 45 til 60 prosent innen 2030, og vi kan sikte mot null utslipp i 2050, dersom myndigheter og næringsliv satser på riktige virkemidler. Dette gir store muligheter for ny næringsvirksomhet.

Les mer hos NHO