I likhet med Veikartet for prosessindustrien, som Norsk Industri la fram i mai, sendes dette til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Les Veikart for norsk sokkel (PDF)

Bildet viser framleggelse av veikartet på Madam Reiersen i Arendal onsdag 17. august: Jørn Eggum i Fellesforbundet (fra venstre), Stein Lier-Hanseni i Norsk Industri, Gerd Kristiansen i LO, klima- og miljøminister Vidar Helgesen (foran), Arne Sigve Nylund i Statoil (bak), Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass. Foto: Norsk Industri.