Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi

I veikartet har bransjen samlet anbefalinger om hvordan Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. De leverte den til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Les  avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi (Avfall Norge)