«Norge har unike muligheter til å bli et laboratorium for de nye grønne løsningene. Men det krever tøffere grønn satsing fra norske selskaper og en radikal nytenkning i norsk klimapolitikk,» sier Håkon Haugli.

Les mer her: et nytt veikart for smart omstilling

Her kan du lese veikartet

Bildet viser Idar Kreutzer, leder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, som mottar Abelias veikart for smart, grønn vekst fra Abelia-sjef Håkon Haugli. De er flankert av Doga-sjef Trude Gomnæs Ugelstad og Halogens Lasse Pedersen. Foto: Ole-Harald Nafstad