Connie Hedegaard på Energi Norge Vinterkonferansen 2016
Connie Hedegaard på Energi Norge Vinterkonferansen 2016

– I det 21. århundre må det være innlysende at ingen fornybar energikilde skal kunne skattlegges hardere enn fossile energikilder. Det må være et prinsipp vi kan enes om nå etter Paris-avtalen, sa Connie Hedegaard, til applaus fra salen.

Les mer hos Energi Norge