Onsdag 5. oktober, mottok utvalgsmedlem Idar Kreutzer sjøkartet som skisserer en visjon om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart innen 2030, og en  målsetting om nullutslipp fra sektoren i 2050.

Les mer her: Norges Rederiforbund

Les sjøkartet: Sjøkart for grønn kystfart

På bildet ser vi Amund Drønen Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet og leder av Grønt Kystfartsprograms styringsgruppe som overleverte sjøkartet til ekspertutvalgets leder, Idar Kreutzer. Foto: Benedikte Næss