Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Utvalgsmedlemmene Idar Kreutzer og Connie Hedegaard deltar i den offentlige debatten.  Foto: Statsministerens kontor.

Video og strømming

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har fått i oppdrag å konsultere alle viktige samfunnsaktører, fra norske selskaper og arbeidstakerorganisasjonene til forskningen og miljøorganisasjonene.

Flere av disse møtene rundt omkring i Norge strømmes direkte. Opptak fra møtene er tilgjengelig her i etterkant.

 

 

 

 

Dialogmøte om olje og gass i Stavanger 29. februar

Tidligere dialogmøter

 

Bergen 17. november 2015

Mandag 2. november 2015

Fredag 2. oktober 2015

Lansering 16. juni 2015

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer snakker om utvalgsarbeidet på lanseringen 16. juni 2015