Utvalgsmedlemmene Idar Kreutzer og Connie Hedegaard deltar i den offentlige debatten.  Foto: Statsministerens kontor.

Dialogmøte om olje og gass i Stavanger 29. februar

 

Tidligere dialogmøter

Bergen 17. november 2015

Mandag 2. november 2015

Fredag 2. oktober 2015

Lansering 16. juni 2015

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer snakker om utvalgsarbeidet på lanseringen 16. juni 2015